Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 15:16

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐHQS NĂM 2018

 Thông tin chung về trường 
Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo danh sách thí sinh đã đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan lục quân 2.  
Danh sách thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Lục quân 2
Trường Sĩ quan Lục quân 2 Thông báo danh sách thí sinh Đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2 nhưng không đăng ký sơ tuyển. Các thí sinh này không đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan lục quân 2 vì Sơ tuyển là điều kiện bắt buộc vào trường Sĩ quan lục quân 2.
BÁO GỌI NHẬP HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2017
Ngày 13/4/2017 Bộ giáo dục và đào tạo đã phê duyệt đề án tuyển sinh đại học đối tượng Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh (Hệ dân sự) năm 2017 tại trường Sĩ quan Lục quân 2. Cụ thể các thông tin tuyển sinh như sau:
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG SỸ QUAN LỤC QUÂN 2 NĂM 2017