Thứ tư, 13 Tháng 6 2018 09:55

Thông báo danh sách thí sinh không sơ tuyển ĐHQS năm 2018

Trường Sĩ quan Lục quân 2 Thông báo danh sách thí sinh Đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2 nhưng không đăng ký sơ tuyển. Các thí sinh này không đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan lục quân 2 vì Sơ tuyển là điều kiện bắt buộc vào trường Sĩ quan lục quân 2.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 Thông báo danh sách thí sinh Đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2 nhưng

không đăng ký sơ tuyển. Các thí sinh này không đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan lục quân 2 vì Sơ tuyển là điều kiện bắt buộc vào trường Sĩ quan lục quân 2. Nếu thí sinh có ý kiến phản hồi xin goi về số 02513.529100

 

 
1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 02-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN PHAN TRÚC HƯNG 10/06/00 3   079200009119
2 02-25- LBH A00 7860201 NGÔ HOÀNG THANH NHÂN 27/06/00 3   025979508
3 02-27- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUỐC THỐNG 01/07/00 3   079200004296
4 02-28- LBH A00 7860201 PHẠM TRÍ LÂM 20/02/00 3   001200004808
5 02-32- LBH A00 7860201 LÊ HUỲNH ANH KHOA 27/06/00 3   MI0200273279
6 02-33- LBH A00 7860201 CAO MINH THỨC 16/04/00 3   025985974
7 02-33- LBH A00 7860201 GIANG TẤN LẠC 01/07/00 3 06 026066711
8 02-33- LBH A00 7860201 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 01/07/00 3   026066003
9 02-33- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐẶNG BẢO KHANG 07/08/00 3   026008703
10 02-35- LBH A00 7860201 ĐINH TRUNG HẬU 18/12/00 3   025953521
11 02-37- LBH A00 7860201 LÊ VIỆT HOÀNG 01/02/00 3   079200009403
12 02-39- LBH A01 7860201 BÙI THỊ HỒNG HẠNH 03/06/00 3 06 241848368
13 02-39- LBH A00 7860201 PHAN ANH TUẤN 16/04/00 3   079200006713
14 02-40- LBH A00 7860201 PHAN NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 01/01/00 3   026061440
15 02-40- LBH A01 7860201 PHAN NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 01/01/00 3   026061440
16 02-49- LBH A00 7860201 LƯƠNG TRUNG THÀNH 15/05/99 3   061095181
17 02-52- LBH A00 7860201 TRẦN QUỐC BẢO 10/01/00 3   025974732
18 02-54- LBH A01 7860201 VÕ NGÔ THÁI NINH 01/02/00 3   026004393
19 02-61- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 01/12/00 3   060200000013
20 02-67- LBH A00 7860201 ĐOÀN VĂN KHẢI 08/04/00 3   051200000137
21 02-67- LBH A01 7860201 PHẠM NGỌC KHANG 03/12/00 3   079200000171
22 02-69- LBH A00 7860201 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 27/09/00 3   026090497
23 02-73- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐIỀM CÁT 27/04/00 3   079200007268
24 02-75- LBH A00 7860201 DƯƠNG VĂN BẢO 06/09/00 3   089200000147
25 02-77- LBH A00 7860201 PHẠM QUYẾT THẮNG 22/08/00 3   037200001158
26 02-79- LBH A00 7860201 HUỲNH THANH SANG 18/11/00 3   079200003491
27 02-81- LBH A00 7860201 NGUYỄN ANH KIỆT 12/03/00 2   026009076
28 02-82- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH HIỀN 11/04/00 2   079200004650
29 02-82- LBH A01 7860201 NGUYỄN THANH HIỀN 11/04/00 2   079200004650
30 02-87- LBH A00 7860201 VÕ ANH HÀO 22/02/00 2   026015022
31 02-88- LBH A00 7860201 NGÔ LÂM TRƯỜNG 23/07/00 2   079200006739
32 02-96- LBH A00 7860201 VŨ VIỆT DŨNG 23/07/00 2   026105710
33 02-98- LBH A00 7860201 LÊ HUỲNH ĐỨC 30/03/99 2   079099007337
34 02-98- LBH A00 7860201 TRẦN PHÚ TÀI 06/03/00 2   025991002
35 02-99- LBH A01 7860201 LÊ ÁNH DƯƠNG 28/10/99 2   025861848
36 02-100- LBH A01 7860201 LÊ ĐỨC THẮNG 30/11/00 2   079200003343
37 02-104- LBH A00 7860201 NGUYỄN HOÀNG MINH 23/07/00 2   025990546
38 02-210- LBH A01 7860201 PHAN TẤN ĐẠT 07/04/00 3   079200003566
39 02-220- LBH A01 7860201 NGUYỄN HUỲNH ANH QUÂN 18/02/00 3   251175457
40 02-222- LBH A01 7860201 NGUYỄN MINH KHẢI 08/02/00 3   079200012448
41 02-234- LBH A00 7860201 CHÂU TIỂU LONG 10/11/99 3   381988308
42 02-245- LBH A00 7860201 ĐỖ CHÍ HIẾU 02/07/00 3   301648591
43 02-245- LBH A00 7860201 TRẦN LÂM 01/02/00 1   231292443
44 02-245- LBH A00 7860201 TRẦN ANH TUẤN 29/06/00 3   272778606
45 02-245- LBH A01 7860201 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 24/12/00 3   231188268
46 02-247- LBH A00 7860201 TRẦN QUỐC LONG 22/04/00 3   025994877
47 02-247- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/05/00 3   026005435
48 02-262- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUỐC THẮNG 01/04/98 3   285678654
49 02-262- LBH A00 7860201 LÊ ĐỨC ANH TÀI 12/11/00 3   072200003953
50 02-264- LBH A00 7860201 LƯU HOÀNG KHA 02/05/00 3   301747379
51 02-267- LBH A00 7860201 NGUYỄN VIỆT ANH 27/03/00 3   025989960
52 02-278- LBH A01 7860201 NGUYỄN NGỌC BÌNH NGUYÊN 02/09/00 3   079200007783
53 02-503- LBH A00 7860201 TRẦN XUÂN PHÚC 25/04/00 3   079200009215
54 02-515- LBH A01 7860201 TRẦN HOÀNG NGUYÊN 13/09/00 3   079200014445
55 02-515- LBH A00 7860201 CAO QUỐC THỊNH 25/06/94 3   051094000075
56 02-912- LBH A00 7860201 CÁT ĐOÀN VĂN DUY 08/08/98 1 03 285647833
Cộng ban tuyển sinh: 56 Thí sinh          
2. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 04-2- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN THANH CÔNG 17/08/00 3   201815788
2 04-7- LBH A00 7860201 HUỲNH TẤN TRIỆU 29/04/00 3   201827046
3 04-11- LBH A01 7860201 TRẦN VĂN NGỌC TÚ 20/12/00 3   201835121
4 04-23- LBH A00 7860201 VÕ THANH BÌNH 07/12/00 2   031200000765
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
3. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 12-12- LBH A00 7860201 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01/04/00 2   092010712
2 12-85- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN KHÁNH 20/10/00 1   091971776
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
4. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 15-29- LBH A00 7860201 NGUYỄN MINH HIẾU 10/08/00 1   132402957
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
5. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 21-28- LBH A00 7860201 LÊ QUANG THƯỞNG 12/01/00 2NT   030200005634
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
6. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 28-130- LBH A00 7860201 DƯƠNG VĂN PHI 15/10/00 1   MI2800288436
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
7. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 32-13- LBH A00 7860201 VÕ VIẾT HÓA 11/05/00 2NT   197415647
2 32-24- LBH A00 7860201 TRẦN NGỌC HOÀNG 02/08/98 1 03 197430196
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
8. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 33-18- LBH A00 7860201 TRẦN TRUNG HIẾU 23/08/00 2   192102430
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
9. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 34-9- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN TƯ 14/05/00 2   206335881
2 34-13- LBH A00 7860201 TRẦN ANH TRƯƠNG 26/11/00 2NT   206273549
3 34-21- LBH A00 7860201 TRẦN DƯƠNG CẢNH SANG 23/04/00 2   206394164
4 34-23- LBH A00 7860201 TRƯƠNG VĂN THÀNH KHẢI 28/02/00 2NT   206194451
5 34-23- LBH A00 7860201 DƯƠNG CÔNG HƯNG 09/02/00 2NT   206372767
6 34-23- LBH A00 7860201 TRẦN HỮU TÂY 15/03/00 2NT   206194525
7 34-24- LBH A00 7860201 LÊ VĂN DANH 09/01/00 1   206378794
8 34-30- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN HẬU 09/08/00 2NT   206336558
9 34-30- LBH A01 7860201 NGUYỄN VĂN HẬU 09/08/00 2NT   206336558
Cộng ban tuyển sinh: 9 Thí sinh          
10. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 35-6- LBH A00 7860201 NGUYỄN DUY TẤN 10/11/00 1   212530502
2 35-8- LBH A00 7860201 LÊ NGUYÊN TRỌNG 02/09/99 2   212485380
3 35-26- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN KỸ 14/12/00 1   212461342
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh          
11. BAN TUYỂN SINH: 36-Tỉnh KonTum        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 36-26- LBH A00 7860201 A ĐĨA 20/08/97 1 01 233222455
2 36-30- LBH A00 7860201 PHẠM XUÂN HẢI 06/07/00 1   233273020
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
12. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 37-23- LBH A01 7860201 NGUYỄN THẾ HUY 14/09/00 1   215503348
2 37-24- LBH A00 7860201 TRẦN VŨ NHƯ QUYẾN 19/05/00 1   215502298
3 37-26- LBH A00 7860201 PHÙNG MẠNH HÀ 01/12/00 2NT   215523447
4 37-37- LBH A00 7860201 VÕ VĂN HIỆP 06/02/00 2NT   215495271
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
13. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 38-2- LBH A00 7860201 ĐÀO TRẦN NGUYÊN 16/08/00 1   231228490
2 38-4- LBH A01 7860201 PHAN THÀNH NGỌC 29/10/99 1   231320086
3 38-6- LBH A00 7860201 TRẦN QUANG MINH 10/12/00 1   231185989
4 38-20- LBH A00 7860201 TRẦN ĐĂNG PHÚ 20/05/99 1   231239276
5 38-20- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 04/07/00 1   231341725
6 38-30- LBH A00 7860201 HOÀNG VĂN KHÁNH 14/11/00 1   231235729
7 38-36- LBH A00 7860201 SIU VONG 15/07/00 1 01 231242037
8 38-64- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN HOÀNG PHÚ 07/08/00 1   231222225
9 38-75- LBH A00 7860201 VŨ VĂN NGUYÊN 03/02/00 1   231185527
10 38-137- LBH A00 7860201 KSOR SƯ 09/03/96 1 01 231075817
Cộng ban tuyển sinh: 10 Thí sinh          
14. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 39-2- LBH A00 7860201 NGUYỄN NGỌC NHẤT 09/08/00 2NT   221487824
2 39-17- LBH A01 7860201 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 16/12/00 2   221476163
3 39-20- LBH A00 7860201 VÕ SĨ CƯỜNG 18/09/00 2NT   221506122
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh          
15. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 40-10- LBH A00 7860201 HOÀNG THẾ ĐẠT 06/09/99 1   241693778
2 40-19- LBH A00 7860201 ĐỖ ĐỨC QUANG 08/09/00 1   241859924
3 40-21- LBH A00 7860201 VŨ MINH HIẾU 01/03/00 1   241644326
4 40-22- LBH A00 7860201 PHAN XUÂN TIẾN 11/10/00 1   241920301
5 40-38- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/02/00 1   241775430
6 40-40- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUANG MINH 24/02/00 1   241898921
7 40-49- LBH A00 7860201 HUỲNH PHI HÙNG 27/01/00 1   241800496
8 40-49- LBH A00 7860201 TRẦN BẢO SANG 21/04/00 1   241829760
9 40-59- LBH A01 7860201 PHẠM THẾ ANH 15/03/00 1   241684825
10 40-60- LBH A00 7860201 VÕ HỒNG TÂY 01/02/00 1   241811382
11 40-63- LBH A01 7860201 NGUYỄN XUÂN THÌN 23/05/00 1   241821399
12 40-907- LBH A00 7860201 TẠ TIẾN THÀNH 16/11/99 1   241821396
13 40-912- LBH A00 7860201 BÙI KHẮC HUY 26/08/99 1   241815856
14 40-914- LBH     TRẦN CÔNG LẬP 23/09/99 1   241714870
Cộng ban tuyển sinh: 14 Thí sinh          
16. BAN TUYỂN SINH: 41-Tỉnh Khánh Hòa        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 41-19- LBH A01 7860201 NGUYỄN THÁI LONG 12/09/00 2   225908416
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
17. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 42-3- LBH A01 7860201 PHẠM DUY PHƯƠNG 17/01/00 1   251169508
2 42-3- LBH A00 7860201 PHẠM TRẦN GIA HUY 14/09/00 1   251169619
3 42-12- LBH A00 7860201 VŨ TUẤN ANH 31/07/00 1   251147108
4 42-18- LBH A00 7860201 LA VĂN HOÀNG 29/02/00 1 01 251240807
5 42-18- LBH A00 7860201 LÊ HOÀNG VINH 15/03/00 1   251206784
6 42-22- LBH A00 7860201 K' BRA 03/05/00 1 01 251223195
7 42-30- LBH A00 7860201 TỪ TRUNG VIỆT 11/11/99 1   251180309
8 42-32- LBH A00 7860201 TRẦN THIÊN TÀI 01/05/00 1   251188839
9 42-34- LBH A00 7860201 LÊ ĐÌNH TUẤN 06/12/99 1   251161291
10 42-34- LBH A00 7860201 LƯƠNG VĂN QUẢNG 28/08/00 1   251195415
11 42-37- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRẦN ANH HỮU 26/08/00 1   251274091
12 42-37- LBH A00 7860201 TRẦN ANH QUỐC TOẢN 10/04/00 1   251246500
13 42-42- LBH A00 7860201 NGUYỄN THẾ HOÀNG LONG 15/10/00 1   251222314
14 42-42- LBH A00 7860201 TRIỆU XUÂN BÁCH 20/05/00 1 01 251222593
15 42-47- LBH A00 7860201 HUỲNH ĐỨC ANH 24/09/00 1   251203416
16 42-55- LBH A00 7860201 HÀ QUANG TRỊ 11/05/00 1   251189746
17 42-55- LBH A00 7860201 BƠ NAH RIA HIỂN 17/10/00 1 01 251219594
18 42-72- LBH A00 7860201 VŨ ĐÌNH TÚ 01/02/00 1   251162900
19 42-79- LBH A00 7860201 HOÀNG VĂN TOÀN 26/06/00 1 01 251218612
20 42-81- LBH A00 7860201 ĐINH CÔNG THƯỞNG 28/06/00 1 01 251130728
21 42-81- LBH A00 7860201 VŨ VĂN HẬU 31/01/00 1   251244674
22 42-115- LBH A00 7860201 VŨ MINH TUẤN 28/04/99 1   251129472
Cộng ban tuyển sinh: 22 Thí sinh          
18. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 43-1- LBH A00 7860201 BÙI ĐỨC TOÀN 10/06/00 1   285716322
2 43-5- LBH A00 7860201 LÂM TUẤN DŨNG 23/01/00 1   285685247
3 43-5- LBH A00 7860201 CAO LÊ DUY THANH 14/02/00 1   285742262
4 43-5- LBH A00 7860201 LÊ TRỊNH HOÀNG PHÚ 27/01/00 1   285742548
5 43-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN DOANH NHÂN 20/11/00 1   285734592
6 43-15- LBH A00 7860201 TRẦN MINH QUÂN 14/03/00 1   285802640
7 43-20- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC 11/06/00 1   285721981
8 43-23- LBH A00 7860201 PHẠM TẤN TÚ 08/04/99 1   285572612
9 43-25- LBH A00 7860201 ĐỖ ĐÌNH DŨNG 19/04/00 1   285748422
10 43-25- LBH A00 7860201 TRẦN TIẾN 25/08/00 3   285650949
11 43-25- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN NAM 16/06/00 1   285652527
12 43-26- LBH A00 7860201 NGUYỄN KHẮC LONG NHẬT 28/11/00 1   285652742
13 43-29- LBH A00 7860201 HỒ THƯƠNG LƯỢNG 07/02/00 1   285743212
14 43-29- LBH A00 7860201 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/05/00 1   285700808
15 43-30- LBH A00 7860201 NGUYỄN NHẬT LINH 01/08/00 1 01 285776183
16 43-34- LBH A00 7860201 TRỊNH XUÂN HIẾU 18/09/99 1   285693048
17 43-38- LBH A00 7860201 NGÔ NAM THÁI 19/02/00 1   285750173
18 43-42- LBH A00 7860201 ĐẬU XUÂN THẾ 23/08/00 1   285206312
Cộng ban tuyển sinh: 18 Thí sinh          
19. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 44-8- LBH A00 7860201 NGÔ TIẾN ĐỨC 20/09/00 2   281306988
2 44-9- LBH A01 7860201 ĐỖ MINH PHONG 15/05/00 2   281310861
3 44-11- LBH A00 7860201 HOÀNG THIẾT CƯƠNG 04/11/00 2NT   281310924
4 44-11- LBH A01 7860201 NGUYỄN PHƯỚC TRẦN LONG 26/11/00 2NT   281206958
5 44-11- LBH A00 7860201 NGUYỄN PHƯỚC TRẦN LONG 26/11/00 2NT   281206958
6 44-11- LBH A00 7860201 LÊ KHÁNH DƯƠNG 23/07/00 2NT   281294283
7 44-15- LBH A00 7860201 PHẠM CÔNG QUÝ 05/02/00 2   281268061
8 44-16- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÀNH TRUNG 27/03/00 2NT   281191568
9 44-17- LBH A00 7860201 PHẠM NHẬT HÀO 04/09/00 2NT   281191736
10 44-18- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÔNG NHÂN 30/04/00 2NT   281191375
11 44-21- LBH A00 7860201 NGUYỄN HỒNG PHONG 07/09/00 2   026200001662
12 44-21- LBH A00 7860201 NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH 21/04/00 2   281210822
13 44-24- LBH A00 7860201 PHÙNG TIẾN MẠNH 11/01/00 2   281246317
14 44-26- LBH A00 7860201 VÕ MINH TÂN 31/05/00 2   281241084
15 44-26- LBH A00 7860201 LÊ VĂN HOÀNG PHÚC 11/08/00 2   281330263
16 44-26- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH 21/10/99 2   281221444
17 44-30- LBH A00 7860201 SƠN VĂN CHUNG 06/04/00 2NT   281207916
18 44-32- LBH A00 7860201 LƯU VĂN TÁ 06/11/00 2NT   281226596
19 44-45- LBH A00 7860201 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 05/03/00 2   273702343
20 44-45- LBH A00 7860201 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 20/03/00 2   281201010
21 44-52- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN NAM 02/11/00 2NT   281258561
Cộng ban tuyển sinh: 21 Thí sinh          
20. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 45-1- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09/01/00 2   264548993
2 45-16- LBH A00 7860201 VÕ THÀNH LÂM 05/07/00 2NT   264532547
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
21. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 46-2- LBH A00 7860201 TRÀ THANH TÂM 11/04/00 2   072200000373
2 46-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN CHÍ THÔNG 01/10/00 2NT   072200004226
3 46-18- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN CƯỜNG 29/07/00 1   072200006835
4 46-22- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH AN 07/10/00 2NT   291216109
5 46-29- LBH A00 7860201 BIỆN TRẦN THANH NHẬT 14/11/00 2NT   072200005119
6 46-30- LBH A00 7860201 NGUYỄN HỬU HIẾU 18/11/00 1   079200003151
7 46-31- LBH A00 7860201 NGÔ THANH TÙNG 20/02/00 2NT   089200000051
8 46-37- LBH A00 7860201 ĐINH HOÀNG HÙNG ANH 08/09/00 2NT   072200001530
9 46-42- LBH A01 7860201 BÙI QUỐC TOÀN 05/06/00 2NT   291213615
10 46-45- LBH A00 7860201 NGÔ QUANG DƯỢT 13/04/00 1   291215197
11 46-53- LBH A00 7860201 HỒ NGỌC TÚ 01/11/99 2NT   291199636
Cộng ban tuyển sinh: 11 Thí sinh          
22. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 47-4- LBH A00 7860201 LÊ CÔNG HẬU 09/08/00 2NT   261612194
2 47-4- LBH A00 7860201 CHÂU LÊ PHI 28/11/00 2NT   261486970
3 47-7- LBH A00 7860201 PHẠM MINH HÙNG 01/02/99 1   261563566
4 47-8- LBH A00 7860201 NGUYỄN LÊ VIẾT HOÀNG 08/07/00 1   261621574
5 47-19- LBH A00 7860201 ĐỖ NHẬT HÀO 08/05/00 1   261561100
6 47-31- LBH A00 7860201 HUỲNH NGỌC LINH 29/04/00 2NT   261611908
7 47-36- LBH A00 7860201 ĐẶNG HOÀNG GIANG 29/09/00 2   261631414
Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh          
23. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 48-3- LBH A00 7860201 TRẦN PHAN NHÃ CA 06/07/00 2   272766973
2 48-4- LBH A01 7860201 NGUYỄN HOÀNG THUẬN 31/07/00 2   272765399
3 48-4- LBH A00 7860201 BÙI NGỌC SƠN 13/04/00 2   272638513
4 48-5- LBH A01 7860201 PHAN XUÂN TOẠI 08/11/00 2   272715316
5 48-7- LBH A00 7860201 PHẠM MINH HẢI 20/10/00 2   272748065
6 48-13- LBH A00 7860201 TRỊNH TRUNG KIÊN 19/08/00 2NT   272725816
7 48-13- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 23/09/00 2NT   272947955
8 48-17- LBH A00 7860201 LÊ ĐỨC TRÍ 19/05/00 2   272905807
9 48-17- LBH A00 7860201 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 07/04/00 2   272723034
10 48-18- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRẦN HOÀNG LONG 15/05/00 1   272711053
11 48-18- LBH A00 7860201 VŨ VĂN NGHĨA 15/05/00 1   272711076
12 48-19- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN LONG 22/01/97 2   272614828
13 48-19- LBH A01 7860201 KHÍẾU THANH MẪN 16/09/00 2   MI4800274739
14 48-21- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN AN 18/11/00 1   272819340
15 48-29- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUANG HIẾU 02/08/00 1   272722576
16 48-30- LBH A00 7860201 VŨ VĂN ĐÔ 18/09/00 1   272733234
17 48-31- LBH A00 7860201 TRẦN MẠNH DŨNG 26/04/00 1 01 272744129
18 48-31- LBH A00 7860201 DOÃN TRUNG TOÁN 06/02/00 1   272733072
19 48-33- LBH A00 7860201 LÂM THÀNH LONG 08/04/00 1   272852896
20 48-35- LBH A00 7860201 TIẾT THÀNH VINH 26/05/00 2NT   272740610
21 48-35- LBH A00 7860201 TRẦN ĐỨC NAM 02/03/00 2NT   272885295
22 48-36- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG 02/12/00 1 01 272751895
23 48-40- LBH A00 7860201 NGUYỄN HUY LÂN 05/10/00 2   272804623
24 48-41- LBH A00 7860201 NGUYỄN MINH TIẾN 12/03/00 2   272857076
25 48-44- LBH A00 7860201 THIỀU ĐÌNH LINH 02/10/00 2   175031453
26 48-44- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÁI THĂNG 12/08/00 2   272749149
27 48-44- LBH A01 7860201 NGUYỄN THÁI THĂNG 12/08/00 2   272749149
28 48-47- LBH A00 7860201 LÊ DUY HẢI 14/09/00 2   272740611
29 48-48- LBH A00 7860201 VÕ THUẬN HOÀNG 05/08/00 2NT   272702805
30 48-55- LBH A00 7860201 LẠI THẾ THẮNG 08/09/00 1   272733922
31 48-58- LBH A00 7860201 PHAN ANH KIỆT 19/12/00 2   272762802
32 48-58- LBH A00 7860201 NGUYỄN KIM PHƯỚC 23/01/00 2   272813389
33 48-59- LBH A00 7860201 NÔNG VĂN ĐÔNG 01/06/00 1 01 272745062
34 48-59- LBH A00 7860201 TRẦN THỊ NHẬT HẢO 05/03/00 1   272745067
35 48-60- LBH A00 7860201 TRẦN NGỌC SANG 01/05/00 1   272811519
36 48-63- LBH A00 7860201 BÙI ĐÌNH KIÊN 01/01/00 1   272914360
37 48-66- LBH A00 7860201 PHẠM ĐĂNG HOA 05/04/00 1   272757709
38 48-67- LBH A00 7860201 ĐOÀN VĂN TIẾN 15/06/00 2   272719736
39 48-99- LBH A00 7860201 PHẠM VĂN KHẢI 04/04/99 1   272684022
40 48-99- LBH A00 7860201 LÊ VĂN 12/09/99 2   272828663
41 48-102- LBH A00 7860201 LÊ HỮU VŨ TUYÊN 12/07/00 2   272778019
Cộng ban tuyển sinh: 41 Thí sinh          
24. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 49-1- LBH A00 7860201 NGUYỄN HẢI LONG 03/11/00 2   301701199
2 49-4- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN PHÚC DUY 13/01/00 2NT   301732209
3 49-5- LBH A00 7860201 LÊ TUẤN KHANH 25/12/00 2NT   301712235
4 49-7- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH ĐÔNG 30/01/00 2NT   301690962
5 49-7- LBH A00 7860201 VỎ QUANG THĂNG 26/10/00 2NT   301690985
6 49-7- LBH A00 7860201 VĂN CÔNG QUỐC TUẤN 10/09/00 2NT   301730393
7 49-9- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUỐC VIỆT 26/06/00 2NT   301683868
8 49-13- LBH A00 7860201 NGUYỄN THẾ HẬU 04/06/00 2NT 06 033200007842
9 49-14- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 04/12/00 2NT   301694519
10 49-15- LBH A00 7860201 TRỊNH HOÀI TÂM 24/12/00 2NT   301761253
11 49-16- LBH A01 7860201 PHẠM ĐĂNG HẢI DƯƠNG 10/03/00 2   301708138
12 49-17- LBH A00 7860201 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 28/10/99 2NT   312450450
13 49-18- LBH A00 7860201 HỒ THIÊN LONG 23/03/00 2   301701568
14 49-22- LBH A00 7860201 TRẦN TRỌNG NHÂN 09/09/98 2NT   301653771
15 49-24- LBH A00 7860201 NGUYỄN TẤN ĐẠT 07/10/00 2NT   301731186
16 49-24- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN TRỌNG HỮU 17/12/00 2NT   301770177
17 49-35- LBH A00 7860201 NGUYỄN TẤN ĐẠT 03/05/97 2   301640358
Cộng ban tuyển sinh: 17 Thí sinh          
25. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 50-1- LBH A01 7860201 PHẠM TIẾN ĐẠT 28/01/00 2NT   341973232
2 50-2- LBH A00 7860201 PHẠM NGỌC MINH 17/06/00 2NT   342080275
3 50-2- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐỨC LONG 11/09/00 2NT   341970595
4 50-10- LBH A00 7860201 PHAN MINH TIẾN 31/12/00 2NT   342032506
5 50-20- LBH A00 7860201 NGUYỄN SỸ ĐẠT 11/12/00 2   342056745
6 50-21- LBH A00 7860201 LÊ TUẤN KIỆT 19/12/00 2   342055156
7 50-24- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRÍ TOÀN 24/06/00 2NT   341992378
8 50-26- LBH A00 7860201 VÕ MINH THÀNH 22/01/00 2NT   341990806
9 50-28- LBH A00 7860201 ĐỖ HIẾU NGHĨA 20/09/00 2NT   342028196
10 50-28- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH TUẤN 01/06/00 2NT   342028128
11 50-29- LBH A00 7860201 PHẠM TRUNG HẬU 21/01/00 2NT   342070434
12 50-37- LBH A00 7860201 TRẦN HUY QUYỀN 05/08/00 2NT   341941774
13 50-37- LBH A01 7860201 TRẦN HỮU TIỀN 21/07/00 2NT   341939999
14 50-41- LBH A00 7860201 LÊ LONG HỒ 17/05/00 1   341960885
Cộng ban tuyển sinh: 14 Thí sinh          
26. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 51-16- LBH A00 7860201 TRƯƠNG VĨNH THANH 27/02/00 2NT   352503560
2 51-25- LBH A00 7860201 TRẦN HOÀNG KHẢI 21/07/00 1   352475553
3 51-27- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 19/04/98 1   352434967
4 51-81- LBH A00 7860201 CHAU PHI RÍCH 19/07/00 1 01 352534043
5 51-86- LBH A00 7860201 NGUYỄN QUANG THÁI 30/04/00 2   352448751
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
27. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 52-5- LBH A00 7860201 PHẠM ĐÌNH HIẾU 03/11/99 2   077099002230
2 52-5- LBH A00 7860201 ĐỖ THANH HẢI 13/09/00 2   077200001653
3 52-5- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN 22/05/99 2   033099001775
4 52-5- LBH A01 7860201 LÊ MINH TÂM 10/01/00 2   321601824
5 52-5- LBH A00 7860201 VŨ QUÝ TRƯỜNG 10/01/00 2   034200013213
6 52-6- LBH A00 7860201 TRẦN TUẤN SƠN 26/12/00 2   273709093
7 52-6- LBH A00 7860201 LÊ QUỐC VIỆT 16/08/00 2   042200000050
8 52-10- LBH A00 7860201 DƯƠNG CHẤN HÀO 05/01/00 2 06 077200002945
9 52-14- LBH A01 7860201 LÊ HỒNG NGỌC 07/02/00 2NT   077300000169
10 52-14- LBH A00 7860201 DƯƠNG TẤN KHẢI 09/11/00 2NT   077200002596
11 52-17- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN LỰC 10/07/00 1   077200003147
12 52-18- LBH A00 7860201 PHẠM QUANG ANH 29/09/00 2NT   273697112
13 52-18- LBH A01 7860201 NGUYỄN LÂM TUẤN 11/05/00 2NT   077200002978
14 52-31- LBH A01 7860201 NGUYỄN VĂN NAM 12/12/00 1   040200000127
Cộng ban tuyển sinh: 14 Thí sinh          
28. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 53-2- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN KHÁ 01/02/00 2NT   312429191
2 53-2- LBH A00 7860201 TRẦN NHỰT TRƯỜNG 25/05/00 2NT   312427298
3 53-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN NHƠN HIẾU 14/12/00 2   312438258
4 53-17- LBH A00 7860201 NGUYỄN THIÊN THỌ 28/01/00 2   312413283
5 53-30- LBH A00 7860201 PHAN THANH TÂM 07/05/00 2NT   312476603
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
29. BAN TUYỂN SINH: 54-Tỉnh Kiên Giang        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 54-1- LBH A01 7860201 LÊ HOÀNG LONG 12/02/00 2   371912709
2 54-7- LBH A00 7860201 TRẦN THANH KHƯƠNG 12/10/00 1   371873450
3 54-13- LBH A00 7860201 TIÊN HÊ 20/08/98 1 01 371806520
4 54-77- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH CẢNH 29/12/00 2NT   371903885
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
30. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 55-2- LBH A00 7860201 HỒ THANH BÌNH 01/04/98 3   362539375
2 55-3- LBH A01 7860201 NGUYỄN QUỐC AN 17/10/00 3   092200005208
3 55-4- LBH A00 7860201 NGUYỄN HOÀNG NAM 03/11/00 3   092200007299
4 55-4- LBH A01 7860201 NGUYỄN HOÀNG NAM 03/11/00 3   092200007299
5 55-9- LBH A00 7860201 MAI CHÍ ĐẶNG 12/01/99 2NT   385774417
6 55-9- LBH A00 7860201 ĐOÀN HOÀNG DU 19/05/99 1   381855153
7 55-12- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN DUY 27/07/00 3   092200006988
8 55-12- LBH A00 7860201 LƯƠNG PHƯỚC THỊNH 27/07/00 3   092200004707
9 55-12- LBH A00 7860201 TRƯƠNG BÁ TOÀN 09/10/00 3   092200004898
10 55-12- LBH A01 7860201 VÕ PHƯƠNG NGUYÊN 28/02/00 3   362515440
11 55-22- LBH A00 7860201 NGUYỄN NGỌC THỌ 22/02/00 3   092200002038
12 55-32- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH GIÀO 08/01/00 2   092200004379
13 55-39- LBH A00 7860201 TRẦN ĐỨC HUY 22/09/00 3   362541876
14 55-39- LBH A00 7860201 NGUYỄN LÂM VĨ CƯỜNG 20/03/00 3   092200002156
15 55-40- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN TUẤN 04/08/00 2   092200002961
16 55-80- LBH A00 7860201 LÊ THIÊN ĐĂNG 15/02/00 3   092200000296
Cộng ban tuyển sinh: 16 Thí sinh          
31. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 56-7- LBH A00 7860201 TRẦN HOÀNG HIẾU 15/05/00 2NT   321741851
2 56-10- LBH A00 7860201 VÕ ĐAN LINH 19/03/00 2NT   321733817
3 56-11- LBH A00 7860201 NGUYỄN TUẤN KHANG 01/01/00 2NT   321734931
4 56-11- LBH A00 7860201 NGUYỄN KHÁNH KIỆT 22/06/00 2NT   321732768
5 56-17- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÀNH TÂM 19/02/00 1   321727839
6 56-20- LBH A00 7860201 NGUYỄN VIỆT LINH 04/02/00 1   321786869
7 56-24- LBH A00 7860201 HUỲNH HIẾU HIỀN 15/10/99 2NT   321761791
8 56-24- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/09/00 2NT   026059805
9 56-24- LBH A00 7860201 VÕ MINH KHANG 14/09/00 2NT   321763495
10 56-38- LBH A00 7860201 CHÂU NGỌC CHÍ CƯỜNG 22/11/00 2NT   321782084
11 56-49- LBH A00 7860201 NGUYỄN THÀNH CÔNG 06/03/00 2NT   321771731
Cộng ban tuyển sinh: 11 Thí sinh          
32. BAN TUYỂN SINH: 57-Tỉnh Vĩnh Long        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 57-7- LBH A00 7860201 ĐOÀN QUANG TƯỜNG 28/10/00 2NT   331862871
2 57-7- LBH A00 7860201 NGUYỄN NHỰT CƯỜNG 21/02/00 2NT   331883371
3 57-7- LBH A00 7860201 TRẦN NGUYỄN HOÀNG THÁI 23/12/00 2NT   331887146
4 57-8- LBH A00 7860201 NGUYỄN GIA BẢO 30/10/00 2NT   331906079
5 57-14- LBH A00 7860201 NGÔ SUN SILK 02/11/00 1   331910007
6 57-53- LBH A00 7860201 TRẦN ĐÌNH THUẦN 06/01/00 2NT   331886994
7 57-54- LBH A00 7860201 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 07/03/00 1   331895745
Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh          
33. BAN TUYỂN SINH: 58-Tỉnh Trà Vinh        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 58-1- LBH A00 7860201 TRẦN LÊ MINH NHỰT 06/08/00 1   335010113
2 58-6- LBH A00 7860201 ĐỖ KHAI NGUYÊN 23/01/00 1   334951401
3 58-6- LBH A00 7860201 NGUYỄN TẤN ĐẠT 24/01/00 1   334914465
4 58-9- LBH A00 7860201 MAI NGUYỄN HOÀNG HUY 25/10/00 1   334973666
5 58-9- LBH A00 7860201 NGUYỄN MINH LUÂN 15/03/00 1   334985682
6 58-9- LBH A00 7860201 DƯƠNG QUỐC HỘI 21/10/00 1 01 335003503
7 58-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN THANH HUYỀN 19/11/00 2NT   334956191
8 58-26- LBH A00 7860201 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 14/12/00 1   334957557
9 58-40- LBH A00 7860201 LÝ MINH HOÀNG 20/10/00 1   335022136
10 58-40- LBH A00 7860201 VÕ THÀNH TÍNH 18/07/00 1   334961497
Cộng ban tuyển sinh: 10 Thí sinh          
34. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 59-2- LBH A00 7860201 TRƯƠNG CHÍ BÌNH 27/09/00 1 01 366304376
2 59-6- LBH A00 7860201 DANH THANH TÙNG 11/11/00 1 01 366262559
3 59-9- LBH A00 7860201 NGUYỄN GIA BẢO 19/10/00 1   366273690
4 59-16- LBH A00 7860201 KIM NGỌC PHƯƠNG 12/09/00 1 01 366245023
5 59-17- LBH A00 7860201 LÊ HOÀNG VŨ 27/03/00 1   366191901
6 59-20- LBH A00 7860201 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 05/06/00 1   366295719
7 59-27- LBH A00 7860201 DƯƠNG THANH PHONG 01/11/00 1   366280342
8 59-27- LBH A00 7860201 HUỲNH KIM NGUYÊN 07/03/00 1 01 366288633
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh          
35. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 60-9- LBH A01 7860201 DIỆP BÙI ĐÔNG 05/03/00 2   385831203
2 60-25- LBH A00 7860201 TRẦN TRƯỜNG DUY 09/11/00 1   385772378
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
36. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 61-0- LBH A00 7860201 LÝ TRƯỜNG AN 24/01/99 1   381865739
2 61-0- LBH A00 7860201 TRẦN HOÀNG RO 06/09/98 1 03 381896181
3 61-3- LBH A01 7860201 BÙI VIỆT TRƯỜNG 05/02/99 1   385761916
4 61-3- LBH A00 7860201 BÙI VIỆT TRƯỜNG 05/02/99 1   385761916
5 61-6- LBH A00 7860201 PHAN ĐÔNG HÀ 17/11/00 1   381967667
6 61-7- LBH A00 7860201 HUỲNH VĨNH 01/01/00 1   381918046
7 61-7- LBH A00 7860201 NGUYỄN VĂN KỲ 12/08/00 1   381931247
8 61-8- LBH A00 7860201 ĐỖ VĂN ĐẠT 06/05/00 1   381926053
9 61-8- LBH A00 7860201 DU MINH CHIẾN 16/11/00 1   381935779
10 61-9- LBH A00 7860201 DƯƠNG CÔNG THỨC 30/04/00 1   381908809
11 61-9- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN LỊNH 18/05/00 1   381965253
12 61-12- LBH A00 7860201 QUÁCH HOÀNG PHÚC 07/07/00 2NT   381921399
13 61-12- LBH A01 7860201 HUỲNH PHƯỚC VẠN 16/05/00 2NT   381886287
14 61-12- LBH A01 7860201 PHẠM HUY PHÁT 05/05/00 2NT   381923038
15 61-14- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRUNG KIÊN 27/02/00 2NT   381934634
16 61-15- LBH A00 7860201 LÂM VĨNH TUẤN 30/09/00 1   381938866
17 61-15- LBH A01 7860201 LÊ TRẦN ĐĂNG 07/01/00 1   381915146
18 61-15- LBH A00 7860201 LÂM VĨNH KIỆT 30/09/00 1   381938867
19 61-15- LBH A00 7860201 NGUYỄN ĐẠI KHOA 12/12/00 1   381898396
20 61-15- LBH A00 7860201 ĐẶNG THANH THAO 18/12/00 1 06 381887022
21 61-16- LBH A00 7860201 PHAN QUỐC TRỌNG 02/05/00 2   381902015
22 61-20- LBH A00 7860201 LÊ NGUYỄN TẤN ĐẠT 15/11/00 1   381971034
23 61-21- LBH A00 7860201 NGUYỄN MINH NHẬT 17/03/00 1   381968863
24 61-21- LBH A00 7860201 TRỊNH NHẬT ĐÔ 29/05/00 1   381942384
25 61-39- LBH A00 7860201 HUỲNH LÊ ANH 09/02/00 1 01 381879390
26 61-39- LBH A00 7860201 TRẦN PHƯƠNG DUY 09/02/00 1   381891962
27 61-39- LBH A00 7860201 NGUYỄN NHỰT HÀO 19/12/00 1   381968292
Cộng ban tuyển sinh: 27 Thí sinh          
37. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 62-10- LBH A00 7860201 NGUYỄN XUÂN HOÀN 14/02/00 1   040496367
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
38. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 63-1- LBH A00 7860201 PHẠM PHI LONG 26/06/00 1   245371344
2 63-1- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 04/05/00 1   245371269
3 63-1- LBH A00 7860201 PHAN THANH ĐÔNG 03/01/00 1   245371260
4 63-3- LBH A00 7860201 LƯƠNG TIẾN SANG 17/02/99 1 01 245390354
5 63-5- LBH A00 7860201 TÔ TIẾN TRÍ 01/03/00 1   245379054
6 63-6- LBH A00 7860201 DƯƠNG THANH TUẤN 09/07/00 1   245385027
7 63-7- LBH A00 7860201 TRƯƠNG TRỌNG THẮNG 26/08/00 1   245432649
8 63-15- LBH A00 7860201 LÊ NGỌC HIẾU 27/09/99 1   245346193
9 63-17- LBH A00 7860201 LÊ HỮU THẮNG 23/07/00 1   245376083
10 63-27- LBH A00 7860201 NGUYỄN VIẾT ÁI 27/01/00 1   245449700
11 63-27- LBH A00 7860201 HỒ QUANG THIỆN 11/04/00 1   231226610
12 63-35- LBH A00 7860201 PHAN VĂN TRÁNG 15/01/00 1   245377638
13 63-36- LBH A00 7860201 BÀN HỮU DŨNG 22/07/00 1 01 245441345
Cộng ban tuyển sinh: 13 Thí sinh          
39. BAN TUYỂN SINH: 64-Tỉnh Hậu Giang        
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 64-9- LBH A00 7860201 TRẦN MINH KHÔI 22/01/00 1   364073332
2 64-9- LBH A00 7860201 BÙI HOÀNG ANH 12/09/00 2NT   364073536
3 64-9- LBH A00 7860201 NGUYỄN TRUNG MẾN 21/08/00 1   364073372
4 64-9- LBH A00 7860201 BÙI NHẬT DUY 26/02/00 2NT   364033577
5 64-9- LBH A00 7860201 TRẦN VĂN TRẬN 13/05/00 1   364073373
6 64-12- LBH A00 7860201 TRẦN NGỌC HẢI 01/03/00 2NT   364114267
7 64-14- LBH A00 7860201 DIỆP LÂM DUY 12/12/00 1   364090697
8 64-38- LBH A00 7860201 HUỲNH TRẦN SANG 10/06/00 2NT   364041684
9 64-126- LBH A00 7860201 DƯƠNG HỮU TÀI 25/06/00 2   364036266
Cộng ban tuyển sinh: 9 Thí sinh          
Cộng toàn bộ: 399