Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 07:36

Danh sách thí sinh không đăng ký xét tuyển năm 2018

Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo danh sách thí sinh đã đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan lục quân 2.  

Để đủ điều kiện xét tuyển đề nghị các thí sinh có tên sau phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào đợt thay đổi nguyện vọng do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định.

 

1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 02-3-05 LBH A00 Trần Chánh Chơn 0 03/04/99 3   079099006678
2 02-8-07 LBH A00 Lê Toàn Quốc 0 24/05/00 3   026025415
3 02-9-07 LBH A00 Nguyễn Hoàng Khanh 0 01/01/00 2   079200009164
4 02-11-08 LBH A00 Đinh Hoàng Vinh 0 11/09/99 3   025886313
5 02-13-08 LBH A00 Võ Quốc Cường 0 25/02/99 3   025886097
6 02-29-24 LBH A00 Văn Công Khánh Bình 0 08/05/00 2   025990521
7 02-41-19 LBH A00 Trần Thanh Phúc 0 11/12/00 3   026100083
8 02-56-01 LBH A00 Lâm Phúc Đại 0 15/04/99 3   068099000086
9 02-57-02 LBH A01 Phan Nguyễn Thanh Tân 0 02/01/00 3   026074023
10 02-58-05 LBH A01 Võ Minh Thông 0 08/01/97 3   025484812
11 02-59-05 LBH A01 Bùi Huy Hoàng 0 14/02/97 3   025568208
12 02-60-05 LBH A01 Võ Phước Hùng 0 02/01/99 2   025888393
13 02-68-15 LBH A00 Nguyễn Thanh Tùng 0 27/05/00 3   025957363
Cộng ban tuyển sinh: 13 Thí sinh          
           
                   
                   
           
3. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 33-21-06 LBH A01 Phan Duy Quốc Bảo 0 13/11/00 2 NT   192106447
2 33-22-06 LBH A00 Đổ Viết Tiến 0 19/01/00 2   192103731
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
4. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 34-9-06 LBH A00 Cao Đình Quang 0 04/06/00 2 NT   206365109
2 34-12-09 LBH A00 Trần Văn Thạch 0 08/04/00 2   206237412
3 34-35-02 LBH A00 Đặng Ngọc Hiếu 0 31/01/00 2   206411726
4 34-54-11 LBH A00 Nguyễn Quảng Nam 0 29/03/00 1   206343394
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
5. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 35-2-04 LBH A00 Võ Quang Nhất 0 05/03/00 2 NT   212434944
2 35-13-07 LBH A00 Nguyễn Thanh Phát 0 23/09/00 2 NT   212844760
                   
4 35-29-02 LBH A00 Lê Văn Khánh 0 09/09/00 2   212487131
5 35-34-02 LBH A00 Phạm Văn Đản 0 20/10/99 2   212620880
6 35-38-03 LBH A00 Trịnh Hoàng Danh 0 21/10/99 2   212581482
7 35-43-01 LBH A00 Nguyễn Văn Quang 0 18/07/00 2 NT   212860196
Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh          
6. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 37-1-01 LBH A00 Phạm Minh Trung 0 06/06/00 2   215513615
2 37-34-05 LBH A00 Nguyễn Thanh Lam 0 24/10/00 2 NT   215550124
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
7. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 38-106-12 LBH A00 Phạm Tiến Vũ 0 26/09/00 1   034200010589
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
8. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 39-16-05 LBH A00 Kpă Y Sơ 0 25/12/00 1 01 221476780
2 39-20-06 LBH A00 K Sor Y Tuấn 0 06/07/00 1 01 221476745
3 39-23-06 LBH A00 Ksơr Y Blít 0 25/11/99 1 01 221476749
4 39-25-07 LBH A00 Trương Quốc Huy 0 07/07/00 2 NT   221506036
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
9. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 40-10-01 LBH A00 Đỗ Văn Quyết 0 29/06/00 1   241800227
2 40-26-01 LBH A00 Nguyễn Anh Vũ 0 28/04/00 1   241835734
3 40-49-05 LBH A00 Lê Đình Hoàng 0 05/12/00 1   241903049
4 40-123-10 LBH A00 Phạm Hữu Chiến 0 09/03/00 1   241740696
5 40-132-11 LBH A00 Lê Trung Trường 0 12/04/00 1   241755120
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
10. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 42-15-01 LBH A00 Nguyễn Hoài Bắc 0 25/08/00 1   251147990
2 42-20-01 LBH A00 Trương Hoàng Anh Việt 0 29/04/00 1   251126502
3 42-25-01 LBH A00 Trần Cao Hoàng Nhật 0 06/03/00 1   251147358
4 42-143-01 LBH A01 Nguyễn Kiêm Toàn 0 23/07/99 1   251147794
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
11. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 43-18-01 LBH A00 Nguyễn Văn Sơn 0 19/08/99 1   285697905
2 43-38-02 LBH A00 Nguyễn Doãn Nam 0 23/08/00 2 NT   285624155
3 43-44-04 LBH A00 Lê Minh Thành 0 24/07/00 1   285730795
4 43-49-05 LBH A01 Nguyễn Thu Lê Huy 0 03/08/00 1   285728297
5 43-50-05 LBH A00 Bùi Bá Phương Nam 0 29/09/00 1   285724493
6 43-53-05 LBH A00 Mai Tiến Dũng 0 25/10/00 1   285832289
7 43-67-05 LBH A00 Nguyễn Đình Minh 0 04/05/00 1   285729304
8 43-77-06 LBH A00 Nguyễn Quốc Cường 0 24/07/00 1   285810318
9 43-78-06 LBH A00 Trương Ngọc Tiến 0 21/03/00 1 01 285813552
10 43-79-06 LBH A00 Đoàn Tiến Trình 0 23/12/99 1   285811881
11 43-82-06 LBH A00 Trần Hồng Sơn 0 07/05/00 1   285812156
12 43-85-06 LBH A00 Nguyễn Văn Thanh 0 07/11/00 1   285810638
13 43-86-06 LBH A00 Trần Đức Thanh 0 16/10/00 1   285812403
14 43-87-06 LBH A00 Bùi Minh Thông 0 04/09/00 1   285812777
15 43-88-06 LBH A00 Vũ Ngọc Sơn 0 02/07/00 1   285813758
16 43-90-06 LBH A00 Nguyễn Chí Việt 0 28/06/00 1   285813796
17 43-92-06 LBH A00 Nguyễn Văn Hoàng 0 07/11/99 1   285810014
18 43-139-10 LBH A00 Nguyễn Thanh Phước 0 18/06/99 1   285684726
19 43-143-10 LBH A00 Phạm Văn Quân 0 15/07/00 1   285682866
20 43-164-11 LBH A00 Nguyễn Văn Thìn 0 10/04/00 1   285683916
21 43-170-11 LBH A00 Lê Nhật Đan 0 28/06/00 1   285787772
Cộng ban tuyển sinh: 21 Thí sinh          
12. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 44-12-05 LBH A00 Nguyễn Trung Kiên 0 15/12/00 3   281234080
2 44-36-09 LBH A00 Đậu Xuân Thế 0 23/08/00 1   281206312
3 44-37-03 LBH A01 Phạm Thiện Thành 0 20/09/00 2 NT   281269277
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh          
13. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 45-20-07 LBH A01 Lê Thành Đạt 0 10/01/00 3   264507258
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
14. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 46-17-03 LBH A00 Lê Anh Đài 0 03/08/00 2 NT   072200004031
2 46-57-07 LBH A00 Nguyễn Minh Tình 0 08/01/00 2 NT   072200000181
3 46-60-07 LBH A00 Lê Hoàng Giang 0 04/04/00 2 NT   291219973
4 46-68-09 LBH A00 Nguyễn Hữu Tình 0 21/02/00 2 NT   072200000616
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
15. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 47-16-03 LBH A00 K' Văn Tỉnh 0 30/10/98 2 NT 06 261412393
2 47-19-04 LBH A00 Lê Quốc Hưng 0 13/06/00 2   261640865
3 47-20-04 LBH A00 Lê Khắc Hòa 0 09/08/95 2 03 261347190
4 47-22-04 LBH A00 Đỗ Ngọc Hoài 0 18/10/00 2   261611975
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
16. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 48-49-01 LBH A00 Ngô Mạnh Hùng 0 28/10/00 2 NT   272765574
2 48-54-01 LBH A00 Lê Ngọc Long 0 29/08/00 2   272765593
3 48-66-03 LBH A00 Đỗ Minh Sơn 0 21/04/00 1   272721648
4 48-67-03 LBH A00 Thẩm Văn Đức 0 30/10/00 2   272932781
5 48-74-06 LBH A01 Khiếu Thanh Mẫn 0 16/09/00 2   272960116
6 48-79-06 LBH A00 Phạm Thành Thiên 0 10/08/00 2   272753056
7 48-99-09 LBH A00 Nguyễn Phú Vinh 0 26/10/00 2 NT   272703024
8 48-103-10 LBH A00 Nguyễn Phan Lương Bằng 0 06/11/00 2 NT   272747009
9 48-118-11 LBH A00 Phan Ngọc Minh 0 22/10/99 1   272714555
Cộng ban tuyển sinh: 9 Thí sinh          
17. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 49-5-01 LBH A00 Phùng Thành Đức 0 30/09/00 2   301701760
2 49-19-03 LBH A00 Võ Tấn Tài 0 22/02/00 2 NT   301706672
3 49-54-08 LBH A00 Trần Dương Chí Tâm 0 12/03/99 2 NT   301677822
4 49-66-10 LBH A00 Trần Minh Thuận 0 08/05/00 2NT   301696786
5 49-85-13 LBH A00 Lại Nhật Toàn 0 06/01/00 2 NT   301743211
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
18. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 50-9-01 LBH A00 Hồ Chí Nghĩa 0 26/11/00 2 NT   341973383
2 50-12-01 LBH A00 Nguyễn Trường Thịnh 0 07/03/00 2 NT   341969235
3 50-13-01 LBH A00 Lê Hoàng Trãi 0 23/07/00 2 NT   341970996
4 50-73-07 LBH A00 Đặng Văn Lâm 0 17/04/00 2 NT   342014990
5 50-92-08 LBH A01 Nguyễn Văn Tâm 0 04/09/00 2 NT   341918544
6 50-101-09 LBH A00 Trần Duy Minh 0 03/10/00 2 NT   341942315
7 50-106-10 LBH A00 Nguyễn Lê Trung Hậu 0 03/10/00 2   342043886
8 50-110-10 LBH A00 Đinh Xuân Nghiêm 0 13/01/00 2   341930415
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh          
19. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 51-21-06 LBH A00 Nguyễn Việt Hưng 0 16/09/00 2 NT 06 352617378
2 51-44-11 LBH A00 Lê Vinh Hiển 0 18/05/00 1   352587075
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
20. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 52-27-07 LBH A00 Nguyễn Thanh Hoài 0 02/11/00 1   273704981
2 52-28-07 LBH A00 Hoàng Minh Chiến 0 20/05/99 1   042099000018
3 52-29-07 LBH A00 Võ Thế Sơn 0 20/02/00 1   077200001444
4 52-58-01 LBH A00 Bùi Tiến Dũng 0 26/03/00 2   273702252
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
21. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 53-21-04 LBH A00 Nguyễn Văn Thuận 0 06/05/00 2 NT   312428615
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
22. BAN TUYỂN SINH: 54-Tỉnh Kiên Giang          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 54-2-09 LBH A01 Mai Hoàng Phú 0 13/01/00 1   371930328
2 54-13-07 LBH A00 Danh Thái Khánh Duy 0 06/01/00 2 06 371915802
3 54-31-03 LBH A00 Nguyễn Trung Tiến 0 20/07/00 1   371907344
4 54-36-09 LBH A00 Trần Thanh Thảo 0 15/09/00 1   371910973
5 54-61-14 LBH A00 Lâm Thành Tiến 0 22/02/00 1   371857123
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
23. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 55-2-01 LBH A00 Phạm Ngọc Lợi 0 27/06/99 3   092099004304
2 55-7-03 LBH A00 Nguyễn Hoà Nhã 0 31/03/00 3   092200005868
3 55-23-05 LBH A00 Phù Minh Tâm 0 14/10/00 2   092200004910
4 55-30-06 LBH A00 Nguyễn Chí Đại 0 13/09/00 2   362552963
5 55-32-06 LBH A00 Lê Công Toàn 0 28/08/00 2   362538100
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
24. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 56-17-05 LBH A00 Nguyễn Thanh Liêm 0 23/04/00 3   321712848
2 56-46-08 LBH A00 Nguyễn Minh Tân 0 20/07/00 1   321607777
3 56-50-09 LBH A00 Ngô Vương Quốc Anh 0 11/12/00 2 NT   321736084
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh          
25. BAN TUYỂN SINH: 57-Tỉnh Vĩnh Long          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 57-40-06 LBH A00 Võ Hoàng Quí 0 12/03/00 1   331887654
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
26. BAN TUYỂN SINH: 58-Tỉnh Trà Vinh          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 58-49-08 LBH A00 Nguyễn Thái Phong 0 06/05/00 1   334964524
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
27. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 59-25-09 LBH A00 Lâm Quốc Đạt 0 10/09/00 1   366278976
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh          
28. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 60-5-01 LBH A00 Đỗ Minh Hậu 0 02/08/00 2   385778067
2 60-14-03 LBH A00 Trần Minh Thế 0 01/09/00 2 NT   385805392
3 60-15-03 LBH A00 Bùi Đức Hiền 0 01/01/00 2 NT   385854020
4 60-23-04 LBH A00 Phạm Tiến Anh 0 01/01/00 2   385766321
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh          
29. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 61-29-04 LBH A00 Phan Đình Khôi 0 12/05/00 1   381931300
2 61-50-06 LBH A00 Đặng Huy Chương 0 12/09/99 2 NT   381944143
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh          
30. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 63-19-02 LBH A00 Phạm Hồng Tuấn Anh 0 22/08/00 1   245449826
2 63-24-02 LBH A00 Phạm Minh Hùng 0 17/02/00 1   245442747
3 63-71-05 LBH A00 Nguyễn Thành Đông 0 10/09/00 1   245373142
4 63-75-06 LBH A00 Đặng Quang Thành 0 21/10/99 1   245314796
5 63-84-07 LBH A00 Hà Văn Vương 0 15/10/99 1   245382995
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh          
31. BAN TUYỂN SINH: 64-Tỉnh Hậu Giang          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 64-15-04 LBH A00 Phạm Đăng Khoa 0 17/09/00 2 NT   364131410
2 64-36-07 LBH A00 Nguyễn Anh Tuấn 0 23/03/00 2   363992898
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh