Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 11:23

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG SỸ QUAN LỤC QUÂN 2 NĂM 2017

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG SỸ QUAN LỤC QUÂN 2 NĂM 2017  

 Năm 2017 được đánh giá là một năm có nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh đại học quân sự của Bộ Quốc phòng nói chung và của trường Sỹ quan Lục quân 2 nói riêng. Mỗi thí sinh cần phải nắm rõ thông tin những điều cần biết về tuyển sinh quân sự của Trường sĩ quan Lục quân 2.  Sau đây là những điểm mới nổi bật về tuyển sinh đại học quân sự vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 mà mỗi thí sinh và gia đình cần nhớ để thực hiện:

- Về đối tượng: Hạ sĩ quan, binh sĩ  đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên ( tính đến tháng 4 năm 2017)  có đủ điều kiện tiêu chuẩn về sức khoẻ và lý lịch thì được đăng ký dự thi tuyển sinh.

- Về khu vực tuyển sinh: Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường sĩ quan lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú khu vực phía nam 3 năm trở lên (tính đến tháng 9 năm 2017), đồng thời phải có ít nhất 1 năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp trung học tại các tỉnh phía nam.

- Tiêu chuẩn sức khoẻ đối với mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

- Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc ít người được uỷ ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2020 được lấy chiều cao từ 1m60 trở lên.

- Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất)  vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển.

- Thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 thì không được sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an và ngược lại.

- Thời gian sơ tuyển tính từ ngày 01/3 đến ngày 25/4/2017.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 nộp đơn đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông quốc gia theo qui định của sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển.

- Sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Thời gian xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 từ ngày 21 đến ngày 25/8/2017. Sớm hơn 3 ngày so với qui định của Bộ giáo dục và đào tạo. Trước ngày 29/8/2017 Bộ quốc phòng sẽ công bố điểm trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2.

- Qui định xét điểm trúng tuyển: Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ như sau:

* Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thí xét tiêu chí phụ thứ 2 như sau: Thí sinh có điểm môn Lí cao hơn sẽ trúng tuyển.

*Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng bằng nhau về tiêu chí phụ 1 và 2 thì sẽ xét theo tiêu chí 3 như sau: Thí sinh nào có điểm môn Hoá cao hơn sẽ trúng tuyển.

* Trường hợp sau khi xét tiêu chí 3, trường vẫn còn chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

- Sau khi xét tuyển đợt một, trường vẫn còn chỉ tiêu, Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, quyết định việc tuyển sinh bổ sung.

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày thí sinh trúng tuyển nhập học nhận được quyết định trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, nếu có khiếu nại, thí sinh phải nộp đơn về Hội đồng tuyển sinh Nhà trường. Hội đồng tuyển sinh Nhà trường lập danh sách đề nghị hội đồng giám định y khoa cấp Bộ Quốc phòng tổ chức giám định sức khoẻ.