Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 14:10

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1) ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1) ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017

 


THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1) ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2    


 


 


I. NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, VÙNG TUYỂN SINH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:


 


                TT

Tên trường,

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Vùng tuyển sinh

Tổ hợp môn

Xét tuyển

 

TRƯỜNG SĨ QUAN

 LỤC QUÂN 2    

 

 

 

 

- Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

 - ĐT: 02513529100

Web: http://www.dhnh.lucquan2.com

 

 

 

 

Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh

 

 

 

1

Khối C00

10

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2

Khối A00

36

Toán, Vật lý, Hoá học


II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:


 Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đã dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại các cụm thi do các Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì và đã được công nhận tốt nghiệp THPT. 


III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH


1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 tại cụm thi do các Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì.


2. Mức điểm nhận hồ sơ:


          - Khối C00: 17,00 điểm


          - Khối A00: 16,50 điểm


3. Hồ sơ xét tuyển:


          - Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu kèm theo);


          - Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (bản photo);


- 01 phong bì dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;


          4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.


5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:


a) Nhận hồ sơ trực tiếp tại trường


- Thời gian: Từ ngày 11/8/2017 đến ngày 18/8/2017.


+ Buổi sáng:          Từ 07h00 đến 11h30;


+ Buổi chiều:         Từ 13h30 đến 17h00;


- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ), xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.


b) Nhận hồ sơ qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên


Trường nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 11/08/2017 đến ngày 18/08/2017. Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Ban Tuyển sinh quân sự, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ), xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.


6. Tổ chức xét tuyển: Nhà trường quyết định một điểm chuẩn, lấy kết quả từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.


Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:


          a) Đối với khối C00:


- Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển;


          - Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển;


          - Tiêu chí 3: Thí sinh có điểm môn Địa lý cao hơn sẽ trúng tuyển;


          b) Đối với khối A00:


- Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;


          - Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển;


          - Tiêu chí 3: Thí sinh có điểm môn Hoá học cao hơn sẽ trúng tuyển;


Ngày 21/8/2017: Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.


Từ ngày 22/8 ÷ 27/8/2017: Nhà trường nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của thí sinh trúng tuyển.

Ngày 11/9/2017: Thí sinh trúng tuyển nhập học./

 

 


MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------


 


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN


Đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung


 


Họ và tên thí sinh:............................................................Giới tính:....................................


Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................


Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):………………………………………………


Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):…………………………………………………..


Mã ĐKXT: ………………………………………………………………………………


Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:...................................................................................


……………………………………………………………………………………….….


Số điện thoại:......................................Email:....................................................................


Đăng ký xét tuyển vào: Mã trường:  LBS , Tên trường:  Trường Sĩ quan Lục quân 2


 


 NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ


 


 


 Nhóm ngành/Ngành: Cử nhân sư phạm ngành GDQP-AN; Mã ngành: 52140208


Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:....................................................................................


                                                     


                                                                  ………., ngày…..  tháng ……. năm 2017


                                                                                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ


                                                                                    (ký, ghi rõ họ tên)