Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 08:50

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 600 học viên khóa đào tạo cao học, đại học và cao đẳng

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 600 học viên khóa đào tạo cao học, đại học và cao đẳng Sáng 21-8, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao quyết định điều động công tác cho gần 600 học viên các khóa đào tạo: Cao học nghệ thuật quân sự khóa 4, Đại học quân sự khóa 64 và Cao đẳng quân sự khóa 66 chuyên ngành chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội.   Trung tướng, PGS, TS Từ Ngọc Lương, Hiệu trưởng nhà trường gắn quân hàm cho học viên tốt nghiệp khóa học.     

Trong năm học vừa qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong tình hình mới;  chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là đối tượng đào tạo thạc sĩ nghệ thuật quân sự và đại học quân sự. Kết quả tốt nghiệp cao học nghệ thuật quân sự khóa 4 có 100% tốt nghiệp khá, giỏi; có 3 học viên đạt giỏi, chiếm 4,1%. Đào tạo đại học quân sự khóa 64 ngành chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội binh chủng hợp thành có hơn 94% khá, giỏi, 128 học viên được phong quân hàm trung úy, 236 đồng chí được phong quân hàm thiếu úy; 100% học viên tốt nghiệp ra trường được kết nạp vào Đảng. Đào tạo cao đẳng quân sự khóa 66 có hơn 88% khá, giỏi; 100% học viên được phong quân hàm sĩ quan; 45 học viên tốt nghiệp được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

 

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ. 

 

 

Tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Từ Ngọc Lương, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống của các học viên trong suốt khóa học; đồng thời căn dặn các học viên sau khi được phân công nhiệm vụ ở các đơn vị cơ sở cần phát huy tốt kiến thức được trang bị, nỗ lực rèn luyện phấn đấu để hoàn thiện mình, trưởng thành và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.