Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 07:34

Quân ủy Trung ương kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại Binh đoàn 11

Theo QĐND Online - Trong 2 ngày 20 và 21-6, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Binh đoàn 11.

 

Năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, công tác xây dựng và thực hiện QCDCCS trong Binh đoàn 11 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, công nhân viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS được nâng lên; hệ thống văn bản quy chế, quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện thực hiện bảo đảm công khai minh bạch. 

 Quang cảnh kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở tại Binh đoàn 11.  

Hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp thể hiện tính dân chủ ngày càng cao, các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng và người lao động được quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời. Tình hình chính trị, tư tưởng trong cơ quan, đơn vị ổn định, tạo niềm tin cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Binh đoàn, góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2015 và những tháng đầu năm 2016; xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững  mạnh toàn diện.

 Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương, chỉ huy các cấp của Binh đoàn 11 đã kịp thời quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội; nghiêm túc thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy... Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ huy, quản lý điều hành được chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì có nền nếp, chế độ giao ban, sinh hoạt, đối thoại giữa chỉ huy với cán bộ, công nhân viên, hằng năm tổ chức chặt chẽ, hiệu quả hội nghị người lao động, hội nghị quân chính của đơn vị, kết hợp với duy trì hoạt động hòm thư góp ý, phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt để nắm bắt và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị bất cập, vướng mắc và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, qua đó có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị. 

 
Kiểm tra hệ thống văn bản ở Công ty 195, Binh đoàn 11. 

Năm 2015, lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 11, các cơ quan chức năng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức 2 buổi tọa đàm, đối thoại với 150 cán lượt cán bộ, đại diện cho thế hệ trẻ là khối cơ quan Binh đoàn. Ý kiến của cán bộ trẻ tập trung vào các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trương rèn luyện, thể hiện, cống hiến tài năng, chính sách thu hút và từng bước giải quyết; vì thế đã tạo thêm được niềm tin, động viên sĩ quan trẻ không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

 

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG