Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 14:40

Khối Cơ quan

1. Phòng Đào tạo 

Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Hân 

2. Phòng Chính trị 

Chủ nhiệm Chính trị: Đại tá, TS Đỗ Hoàng Ngân

3. Văn phòng 

Chánh Văn phòng: Đại tá Hoàng Văn Tuấn 

4. Phòng Khoa học quân sự 

Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Vũ Thanh Hiệp 

5. Phòng Hậu cần 

Chủ nhiệm Hậu cần: Đại tá Hồ Văn Lâm 

6. Phòng Kỹ thuật 

Chủ nhiệm Kỹ thuật: Đại tá, ThS Nguyễn Văn Nghĩa 

7. Ban Tài Chính 

Trưởng ban: Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng 

8. Ban Khảo thí & Bảo đảm chất lượng giáo dục – đào tạo 

Trưởng ban: Đại tá, TS Nguyễn Đình Lưu

9. Ban Sau Đại học

Trưởng ban: Thượng tá, TS Phan Văn Diên