Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:48

Chức năng - Nhiệm vụ

- Từ năm 1998: Đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội trình độ Đại học.  - Từ năm 2011: Đào tạo Thạc sĩ nghệ thuật quân sự. - Từ năm 2012: Đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở trình độ đại học. - Từ năm 2014: Đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng an ninh.