Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 16:38

Chức năng - Nhiệm vụ

- Từ năm 1998: Đào tạo sĩ quan Chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội trình độ Đại học. 

- Từ năm 2011: Đào tạo Thạc sĩ nghệ thuật quân sự.

- Từ năm 2014: Đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh.